Srdečně vás zveme na akci

nasloucháme

moudrosti dětí

Úterý 6. 2. 2024

17.00–19.00 hodin

Úterý 5. 3. 2024

17.00–19.00 hodin

Dvouhodinový workshop pro rodiče Naslouchejte moudrosti dětí, kde se budeme učit naslouchat dětem i sobě. Pomůže nám to ve výchově,
složitých situacích doma i ve škole a porozumění tomu, jak funguje naše mysl bez ohledu na výchovu nebo geny.

Přijďte zjistit, jak naslouchání dokáže proměňovat vztahy - s dětmi, rodiči, učiteli i sami se sebou.

 

Kat Černá

Proč

naslouchání

Dělala jsem malý workshop pro děti ve třídě mé dcery. Byl o naslouchání. Začali jsme rozeznáním toho, kdy nám lidé naslouchají a kdy ne. 100 % dětí poznalo, kdy je někdo poslouchá a kdy ne. 100 % dětí uvedlo, že rodiče je neposlouchají většinu času. Napadlo mě udělat workshop pro rodiče a naučit je naslouchat moudrosti našich dětí.

Moje děti mě naučily to nejdůležitější v životě a jejich moudrost bývá denně mou kotvou, mým bodem zklidnění se, návratem do přítomnosti - ať už jsem v hlavě byla v jakémkoliv fiktivním příběhu.

Rodiče se ptávají i na detailní situace ze života, ve kterých je možné moudrost slyšet. A tahle část workshopu mě baví úplně nejvíc. Moc se těším na další povídání, další možnosti jak sblížit rodiče a děti. Každý lepší vztah se počítá a udělá mnoho v životech celé rodiny.

Kdy a kde

Místo a čas konání

Knihovna školy ZŠ Hanspaulka

Sušická, Praha 6

Úterý 6. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2024

17.00–19.00 hodin

Kdo

akcí provází

Kat Černá

transformativní koučka pracující s dětmi
i dospělými již 7 let

Jaké byly

Ohlasy z minulých akcí 

Děkuji za cvičení, díky kterým jsem měla možnost zjistit, že naslouchání není nějaká alchymie, ale že je přirozené a navíc ještě lidi sbližuje. Teď si budu víc všímat toho, kdy poslouchám svoje myšlenky a kdy slyším toho druhého 🙂
Zdenka L.
Účast v programu mi přinesla seznámení s novými lidmi. Jsem také schopná častěji kontrolovat své myšlenky, o spoustě věcí v současnosti uvažuji trochu jinak. Mám v sobě i o trochu větší klid. Stále mám problém naslouchat delšímu souvislému proudu řeči komunikačního partnera, stále mám potřebu se zapojovat svými poznámkami do hovoru. Už si ale občas uvědomím, že to dělám. Důležitá informace pro mě: tak, jak jsem, jsem zcela v pořádku
Petra Reimannová

Za kolik je

vstupné

DOBROVOLNÉ

Pokud budete chtít přispět, vaše prostředky použijeme na realizaci
dalších akcí sloužících k propagaci tohoto projektu.

Akce je pořádána

za podpory