Naslouchání je diamant...

Peter, Košice

Můj příběh

Co mi dalo naslouchání?

Naslouchání je diamant, ktorý možeme kedykol’vek vytiahnuť z blata. Ja som ho znovuobjavil a stal sa súčasťou mojho života.

Základ správneho naslouchání je podle mňa: Venovať druhému 100% pozornosť s „vypnutou strojovnou“, tj. bez vlastných myšlienok, ktoré chcú radiť, komentovať a skákat druhému do reči. Konečným zmyslom naslouchání je vytvorenie hlbokého ľudského porozumenia, ktoré nám všetkým tak chýba.

Peter

Radek

33 let
V naší rodině téměř vymizely všechny hádky

Jana

52 let
Nenáviděla jsem svého otce

DAGMAR

46 let
Konečně mi došlo, jak to je transformační